Limit 15.000 zł płatności gotówką - zmiana stanowiska

Limity

Zmiana stanowiska wobec płatności gotówką przy umowach na czas nieokreślony

Pojęcie jednorazowej wartości transakcji przy umowach na czas nieokreślony odnosiło się dotychczas do poszczególnych okresów rozliczeniowych (np. miesiąc, kwartał), za które przysługuje wynagrodzenie.

Wszystko jednak wskazuje na to, że interpretacja uległa zmianie.

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem organów podatkowych w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony z ustalonym wynagrodzeniem okresowym (np. czynszem):

  • jeśli suma wynagrodzeń pewnych (które przedsiębiorca będzie musiał zapłacić zanim upłynie okres wypowiedzenia) przekroczy limit 15.000 zł, od pierwszej płatności powinny być one rozliczane bezgotówkowo
  • jeśli z dniem dokonania pierwszej płatności strony nie wiedzą, jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie łączna jej wartość, wiedzą natomiast, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania umowy, limit obrotu gotówkowego (15.000 zł) nie zostanie przekroczony – płatności do momentu przekroczenia tego limitu mogą być dokonywane w gotówce.

30,000+

zmian rocznie - a tu wszystko w pigułce i zrozumiałym językiem