Podzielona płatność od 1 listopada - co to dla mnie znaczy?

zmiany

Podzielona płatność zastępuje odwrotne obciążenie… i nie tylko 

 • podzielona płatność zastąpi mechanizm odwrotnego obciążenia od 1 listopada 2019 r.
 • dotyczy transakcji o wartości co najmniej 15 tys. zł, która dotyczy transakcji towarów z załącznika nr 15
 • kara za brak płatności w mechanizmie podzielonej płatności: 100% kwoty podatku VAT wskazanego na fakturze, której dotyczy płatność

Obowiązkowa podzielona płatność dla właścicieli biznesów oznacza jedno: większą kontrolę tego za co płacą i tego jakie faktury wystawiane są w firmie.

Powiedzenie, że mechanizm MPP (mechanizm podzielonej płatności) zastępuje odwrotne obciążenie nie jest wystarczające. Przykładowo dotychczas odwrotnym obciążeniem były objęte usługi budowlane wyłącznie w zakresie podwykonastwa. Obecnie wszystkie usługi budowlane będą objęte mechanizmem podzielonej płatności.

Jako nabywca takiej faktury masz nowe obowiązki:

 • weryfikacja przedmiotu transakcji (czy przedmiot transakcji jest ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT) – czyli np. usługa budowlana
 • zastosowanie MPP  (metoda podzielonej płatności = split payment) w przypadku, gdy spełniony jest kwotowy próg 15 000 zł oraz przedmiot transakcji jest wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy o VAT
 • sprawdzenie na tzw. białej liście czy nr konta znajdujący się na fakturze jest zgodny z kontem widniejącym w białej liście.  Chodzi o to, że w momencie zapłaty za usługę lub towar należy sprawdzić nr konta kontrahenta na białej liście i wydrukować potwierdzenie o sprawdzeniu.

W praktyce wygląda to tak:

autorka schematu: Anna Gasińska

Jako dostawca obowiązuje Cię:

 • dokonywanie odpowiednich oznaczeń na fakturze: mechanizm podzielonej płatności. Obowiązek sprzedawcy zamieszczenia tej informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur, w których wartość ogółem należności z niej wynikającej przekracza 15 000 zł lub wynosi równowartość tej kwoty i faktura taka dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
 • przyjęcie płatności w ramach MPP

Ciekawostki:

 • limit 15 tyś. dotyczy jednej faktury, jednak nie jest dozwolone sztuczne dzielenie faktur

 • jeśli tylko jedna pozycja z faktury jest np. usługą budowlaną przykładowo na kwotę 1000 zł, ale cała faktura jest na kwotę 15 000 to i tak należy umieścić zwrot „ mechanizm podzielonej płatności”

 • w przypadku zaliczki należy sprawdzić na jaką kwotę jest cała usługa, jeśli min. 15 tyś to na fakturach musi być dopisek „ mechanizm podzielonej płatności”

kontakt

monika@kaszmirowe.pl

695 263 098;
(42) 636 60 42

ul. Gdańska 129 lok. 3
Łódź, 90-519

odkryj przyczajony zysk