Pożyczka płynnościowa woj. łódzkie

koronawirus

Sprawdź warunki pożyczki płynnościowej ŁARR + BGK

 • program wsparcia przedsiębiorstw w związku z epidemią COVID-19
 • możliwość finansowania na preferencyjnych warunkach
 • zapobieganie masowym zwolnieniom

Dla kogo?

 • posiadający siedzibę na terenie woj. łódzkiego
 • w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
 • przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę pod warunkiem, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie,
 • udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dodatkowe warunki:

W ramach Funduszu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na:

a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS i Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców; 
b) zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy; 
c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.; 
d) zatowarowanie, półprodukty itp.; 
e) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r. 

Okres i oprocentowanie

 • Na jaki okres?
  Maksymalny okres spłaty pożyczki to 72 miesiące. 
 • Zabezpieczenia
  W zależności od kwoty pożyczki- poręczenie osoby fizycznej, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych.  
 • Oprocentowanie
  W zależności od okresu spłaty pożyczki i kwoty- od 0,1 % w skali roku dla pożyczki do 200 tys. zł z okresem spłaty do 12 miesięcy; w pozostałych przypadkach 0,99 % w skali roku (od 01.06.2020 r.).   
 • Kwota pożyczki
  Maksymalna kwota to 1 mln zł, ale nie więcej niż:
  • dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę,
   lub
  • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.
 •  

kontakt

monika@kaszmirowe.pl

695 263 098;
(42) 636 60 42

ul. Gdańska 129 lok. 3
Łódź, 90-519

odkryj przyczajony zysk