RODO

Lista podwykonawców działających na rzecz Cashmir.

Polska wersja

Lista podwykonawców oraz Ogólne Warunki

Lista aktualnych podwykonawców

Na potrzeby realizacji zadań wynikających z umowy o świadczenie usług, korzystamy
z następujących wykonawców:

  1. PROFEKTUS Krzysztof Łapiński w zakresie wsparcia informatycznego;
  2. SOCO Szyma i Wspólnicy Sp. Jawna w zakresie wsparcia informatycznego;
  3. Columb Technologies SA w zakresie programu do przekazywania dokumentów Taxxo.
  4. Autenti sp. z o.o. w zakresie podpisywania dokumentów.

English version

List of current subcontractors

List of current subcontractors

For the purposes of carrying out tasks arising from the service contract, we use

from the following Contractors:

  1. PROFEKTUS Krzysztof Łapiński in the field of IT support;
  2. SOCO Szyma i Wspólnicy Sp. Jawna in the field of IT support;
  3. Columb Technologies SA regarding the Taxxo document transfer program
  4. Autenti sp. z o.o. in terms of signing documents.
0123456789001234567890                     +zadowolonych klientów
0123456789001234567890organizacje członkowskie
0123456789001234567890                     +lat działalności